Bubuļu midzenis

Bubuļu midzenis

Mission Rank 1 Agent
Type Monster Hunt
Renown + 1
Reward 300 Gold
Travel time 4 days
Location Tumšais mežs, Ublukas pilsēta

Ublukas pilsētu piemeklējusi bubuļu (Boggle) epidēmija. Sīkie radījumi rada nekārtības pilsēta.
Vietējie sargi novākuši jau grēdu ar bubuļiem, bet to ar katru dienu paliek aizvien vairāk.
Barons Arters piedāvā atlīdzību par radības novākšanu un to midzeņa iznīcināšanu.

Status: Open


All Missions

Bubuļu midzenis

Black Swords derbot