Andersons Silva

Player character Human Wizard Cleric

Description:
Andersons Silva


Name:Andersons Silva

Type:Player character

Status:Alive

Race:Human

Gender:Male

Class:Cleric (Life) 2Wizard (Lore) 3

XP:7925


Alignment:Neutral Good

Background:Cloistered Scholar

Age:29

Speed:6

Size:Medium195cm89kg

Apperance:Light skinBrown hairHazel eyes Lean body

Languages:CommonUndercommonElvishDraconic

Religion:Pelor
(Neutral Good Greater God,
Sun, Light, Life, Healing)

Place of origin:Riftenas pilsēta


Character

Physical

MentalHP

30
STR
13(+1)
INT
18(+4)
AC
16
DEX
12(+1)
WIS
15(+2)
DC
15|13
CON
12(+1)
CHA
9(-1)
Hit dice: 2 | 1d8 / 3 |1d6 + 1 Carrying capacity: 88kg Push/Drag/Lift: 176kg Long jump: 2 (3.96m) High jump: 1 + 1 (2 + 1.22m)

Bijušais Pelor dziednieks, burvis, maģijas veikala īpašnieks

Cleric Abilities


Class Features


Life Domain Features


Wizard Abilities


Class Features


Lore Mastery Arcane Tradition Features


Multiclass FeaturesFeatsConnections


 • Laeliira Silva (sieva, maģiskā veikala līdzīpašiece)

PropertyCharacter

SkillsProficienciesArmorWeaponsInventory

Acrobatics (DEX) | +1
Animal Handling (WIS) | +2
Arcana (INT) | +10 (Lore Master)
Athletics (STR) | +1
Deception (CHA) | -1
History (INT) | +10 (Lore Master)
Insight (WIS) | +2
Intimidation (CHA) | -1
Investigation (INT) | +7
Medicine (WIS) | +2
Nature (INT) | +4
Perception (WIS) |+2
Performance (CHA) | -1
Persuasion (CHA) | -1
Religion (INT) | +10 (Lore Master)
Sleight of Hand (DEX) | +0
Stealth (DEX) | +1 (Disadvantage)
Survival ( Wis) | +2


Passive Perception (WIS) | 12

Initiative |+4 (Lore Master)Saving throws:

Strength | +1
Dexterity | +1
Constitution | +1
Intelligence | +4
Wisdom | +5
Charisma | +2

Armor: Light Armor, Medium Armor, Heavy Armor, ShieldsWeapons: Simple Weapons


Tools:-

Chain Mail (Heavy)
AC 16
Stealth disadvantageRing of Radiant Resistance (attuned1; finger1)

Quarterstaff (Simple melee)
Versatile
Attack bonus: +3
Damage: 1d6(1d8) + 1 (bludgeoning)

Traveler’s clothes (brown), Backpack
Tinderbox, Bedroll
Rope (8)
Waterskin (1), Food (7)
Mess Kit, Small knife
Pendant of Pelor (Holy Symbol)
Magic dark blue spider glove (Arcane Focus)
Writing kit, Spellbook
1 small bag of magic soul crystal dust
Magic Crystal Ball,
Salamander Egg
Weight: 55kg (total: 144kg)

Treasure

CP SP EP GP PP Gems Other
0 54 0 101 0 0 0Bio:

Backstory:

“Agrāk biju dziednieks apvienotajā virszemes aizsardzības armijā, kas cīnās pret pazemes dzīļu iemītnieku iebrukumiem. Bet kopš apprecējos un pametu savu vienību, vairs neesmu laipni gaidīts starp savas reliģijas kolēģiem. Kopā ar sievu atvēru maģijas veikalu Riftenes pilsētā. Bizness pagaidām neiet uz priekšu tik ātri cik gribētos, bet gan jau, kad atradīsim tirdzniecības partnerus vai kādu slavenu maģisku priekšmetu, tad aizies. Ja nu vienīgi Pelors nav novērsies no mums. :| "
– Andersons Silva

Personality Traits

 • Man patīk mistērijas, noslēpumi un sarežģītas ierīces.
 • Es jebkuru pretīmnācēju uzskatu par potenciālu pircēju, biznesa partneri vai kontaktu.
 • Es cenšos izvairīties atbildēt uz jautājumiem par manu reliģisko pagātni.

Ideals

Sevis attīstīšana: Dzīves mērķis ir mācīties un attīstīties (Neutral Good).

Bonds and goals

 • Es gribu popularizēt/uzlabot savu veikalu un biznesu.
 • Gribu atrast spēcīgus, slavenus vai pieprasītus maģiskus priekšmetus ko piedāvāt savā veikalā.
 • Mana sieva ir man vissvarīgākā būtne pasaulē.

Flaws

 • Esmu pārāk ziņkārīgs.
 • Ja iespējams nospiest kādu pogu, lai noskaidrotu ko tā dara, es to nospiedīšu.
 • Es vienmēr apšaubu savas reliģiskās Pelor dotās spējas – mani baida iespēja, ka Pelors mani neuzklausīs, jo neesmu vairs aktīvs sekotājs.
 • Es neciešu rasismu, it īpaši pret tumšajiem elfiem – tas mani var izsaukt uz vardarbību.

Combat Statistics

Sessions: 4
Knocked Out Unconscious: 2
Deaths: 0
Critical hits: 1
Critical fails: 0
Kills: 5 (Significant: 0)
Non Lethal Knockouts: 0 (Significant: 0)
Live Saves: 3
Inspiration: 1
Signature move: Detect Magic

Mini

anderson-silva-mini


Andersons Silva

Black Swords divzip